HOME FARTØJER PRISER RESERVERING BETINGELSER SIKKERHED KONTAKT FOTOS FØRSTE GANG I KAJAK
HOME VESSELS PRICES RESERVATION

CONDITIONS

SECURITY KONTAKT FOTOS  
HOME FAHRZEUGE PREISE

RESERVIERUNG

BEDINGUNGEN SICHERHEIT KONTAKT FOTOS  
 
SIKKERHED
Generelle forholdsregler
Du er din egen herre på vandet derfor selv ansvarlig for at sikkerheden er i orden.
Sikkerhedsbestemmelse og kort over Odense Fjord er tilgængelig i fartøjerne.
Ved indgåelse af lejeaftalen, gives der en kort mundtlig instruktion omkring fartøjet.
Fortæl venner eller pårørende om hvor du sejler hen og hvornår ca. du forventes tilbage.
Derefter er det på egen hånd og lejerens eget ansvar.
Lejerens egne sikkerheds aktiviteter.
Være opmærksom på vejret.
Altid at vide hvor man ca. befinder sig.
Rednings/svømmevest af passende størrelse skal medtages/bruges.
Elektronik sikres i fx lukkede fryseposer
Sejl tydeligt og i god tid ud af og væk fra sejlrenden når store skibe skal passere.
Der kan være meget langt hjem ved modvind, modstrøm og bølger.
Strøm og bølger er stærkest og størst hvor der er dybest.
Specielt. for jolle med motor:
Odense Fjord har mange områder med lavvande:
-- Vær derfor særlig opmærksom på skiftende vanddybde så skruen ikke berøre bunden.
-- Vær opmærksom på kommende ebbe. Undgå at blive fanget på en sandbanke uden mulighed for at nå land.
Specielt for kajakker.
Pagajen er udstyret med sikkerhedsline til at fastgøre på kajakken.
Sørg for at fodstøtter er justeret inden kajakken sættes i vandet.
Sejl max 100m fra kyst eller lavvande.
Ved kæntring eller bordefyldning – brug bugserlinen og svøm eller gå med kajakken ind på land eller lavt vand.
  Nødopkald
Ved mindre personskader, havari eller mistet orientering.
Find ud af hvor du ca. befinder dig.

Kontakt udlejer 2272 2699 eller Dansk Søredningsselskab 2760 1102

Så er hjælpen normalt fremme efter ca. en time.
(Dansk Søredningsselskab har hjemhavn i Bregnør i Odense Fjord).

Absolut kun hvis liv er i fare – ring 112.